Usuwanie zaworu EGR

egr

Układ recyrkulacji spalin (EGR – od ang. Exhaust Gas Recirculation) – jeden z kilku stosowanych układów zmniejszenia zanieczyszczeń w spalinach. Zasada działania układu polega na wprowadzaniu do układu zasilania silnika kpewnej ilości spalin. Skutkiem działania układu jest obniżenie emisji tlenków azotu(NOx) – spowodowane obniżeniem temperatury spalania ubogiej w tlen mieszanki oraz obniżenie emisji HC poprzez ich utlenienie.

Do najczęstszych awarii układu należy zablokowanie zaworu, co może być spowodowane nagromadzeniem się nagarów lub nieszczelnością przewodów doprowadzających podciśnienie lub spaliny. Awarie te mogą skutkować uszkodzeniem lub zakłóceniami w pracy jednostki napędowej lub dymieniem z układu wydechowego. W systemach OBD układ recyrkulacji spalin należy do klasy B zagrożeń emisyjnych (średnie ryzyko emisyjne). Mogą wystąpić usterki, np. większe obroty na sprzęgle lub tzw. szarpanie podczas jazdy.

EGR to element który często ulega zatarciu, zaolejeniu, uszkodzeniu elektronicznemu itd. Objawia się to błędami, szarpaniem i trybem awaryjnym  (np P0400)

Usługa polega na elektronicznym usunięciu zaworu EGR ze sterownika silnika. Najczęściej doprowadzamy do sytuacji, w której można odłączyć od zaworu wtyczkę elektryczną.

Ceny nowych zaworów to najczęściej koszt od 500-1500zł plus koszt wymiany. U nas rozwiązanie problemu raz na zawsze to koszt 450zł.

 

Call Now Button